Dla kogo?

Dla biznesu

jesteś marketerem, pracujesz w agencji reklamowej, zajmujesz się copywritingiem, prowadzisz własny biznes

Dla działów HR

szukasz informacji o zachowaniach, potrzebach i wskazówkach, jak komunikować się z młodymi ludźmi

Dla uniwersytetów

planujesz pracę dyplomową, wykład lub prelekcję na temat generacji Z

Dla ośrodków badawczych

interesujesz się zmianami pokoleniowymi, chcesz przeprowadzić badanie na temat nowej generacji

Sprawnie poruszają się po cyfrowym świecie, ale równie istotne są dla nich bodźce i doświadczenia ze świata off-line oraz spójność, autentyczność przekazu poparta opinią autorytetów i atrakcyjnie wspierana nowymi technologiami.

Generacja Z to pokolenie, które nie ma dobrej prasy. Mówi się o nich, że są egoistyczni, narcystyczni. Określa się ich często jako pokolenie JA, JA, JA. Chcieliśmy im się przyjrzeć i lepiej ich poznać. Jak się okazało nie wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe. Wokół generacji Z narosło sporo stereotypów.

Możliwości, jakie niesie za sobą pokolenie Z już teraz powinny zwrócić uwagę marek w kompleksowym podejściu strategicznym. Generacja ta już za chwilę będzie kluczowym, dyktującym warunki konsumentem w skali świata.

Autorzy badań i raportu:

Patronat medialny:

logo inFuture
logo Dentsu
logo Onet

Metodologia

W ramach projektu przeprowadzono kilkuetapowy proces badawczy.
Złożyły się na niego:

Desk research

Badania źródeł zastanych obejmowały dane z ogólnopolskich baz danych (m.in.: Głównego Urzędu Statystycznego i Centrum Badania Opinii Społecznej). Dodatkowej analizie poddano polskie i światowe raporty dotyczące pokolenia Z.


Obserwacja

W ramach metody wykorzystano obserwację nieuczestniczącą, która pozwoliła przyjrzeć się Generacji Z z pozycji zewnętrznego obserwatora. W antropologii nazywa się ją perspektywą etic. Obserwacja nieuczestnicząca (etic) – liczyła 3 wyjścia badacza w teren. Skupiona była wokół pytań: gdzie żyje Generacja Z, jak konsumuje kanały digital/offline i jak te światy się przenikają. Na bazie tych doświadczeń opracowano dzienniczki obserwacji i wykonano zdjęcia.


Wywiady jakościowe

Podczas badań nad Generacją Z przeprowadziliśmy dwa rodzaje pogłębionych wywiadów indywidualnych: wywiady z ekspertami oraz wywiady z przedstawicielami tego pokolenia. W sumie przeprowadzono 9 wywiadów eksperckich (m.in.: z nauczycielem, psychologiem, przedstawicielem młodzieżowego NGO, projektantem ubrań dla młodzieży, influencerką, młodym przedsiębiorcą i z młodą aktywistką).


Innovation Games

Innovation Games to rodzaj badania jakościowego, w ramach którego grupa w kreatywny i interaktywny sposób wykonuje różne zadania. Dostarczają danych o tym, czego przedstawiciele generacji Z szukają w internecie, i jak to, co tam robią, ich definiuje, kto jest dla nich autorytetem i jak reagują na marki. Dodatkowo uczestnicy warsztatów sami tworzyli grę na temat swojego pokolenia. Przeprowadziliśmy cztery Innovation Games (w Trójmieście i Słupsku), w których łącznie wzięło udział 45 osób.


Ankieta internetowa

Badanie ankietowe zrealizowano z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Przeprowadzono je na panelu Mobile Institute. Zebrano opinie od 537 internautów w wieku od 15 do 24 lat. Struktura próby badanych została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie uwzględniono tylko kompletne ankiety.


Podsumowanie

Raport jest efektem kilku-miesięcznej pracy badawczej infuture hatalska foresight institute oraz Dentsu. Badaliśmy generację Z zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Spędziliśmy z nimi sporo czasu – obserwowaliśmy ich na ulicy, w środkach transportu, w centrach handlowych. Wspólnie uczestniczyliśmy z nimi w warsztatach kreatywnych.
Czytaliśmy, co sami pisali o swoim życiu w ramach tzw. obserwacji uczestniczącej. Słuchaliśmy, co mówią o swoich przyjaciołach, rodzicach, jakie mają wartości, jak wyobrażają sobie w przyszłości siebie i swoją pracę, jakie marki lubią i za co, jak spędzają wolny czas. Przeprowadziliśmy kilkuetapowy proces badawczy.

Pobierz demo

To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
Zweryfikuj podany adres email.
Prosimy podać tylko cyfry.
To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
Prosimy o wyrażanie zgody na przetwarzanie Państwa służbowych danych kontaktowych w celach marketingowych tj.:

 • przedstawienia oferty dotyczącej uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub zakupu "Reportu Generacja Z" bądź warsztatów dotyczących ww. raportu;
 • przesyłania poprzez pocztę elektroniczną informacji handlowych dotyczących eventów, produktów i usług B2B oferowanych przez wskazane poniżej podmioty.

Stosownie do wyrażonych przez Państwa zgód, odrębnymi administratorem danych będą:
 • spółka Dentsu Aegis Network Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 12, 00-732 Warszawa,
 • Pani Natalia Hatalska-Woźniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK, z siedzibą pod adresem ul. Gostyńska 107, 80-178 Gdańsk, zwana dalej “HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK".

Gwiazdką oznaczono kategorie danych (pola), które są obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych może skutkować niemożnością skontaktowania się z Państwem w celu przedstawienia oferty dotyczącej "Reportu Generacja Z" lub dostarczenia zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o przysługujących Państwu prawach i warunkach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w Politykach prywatności dostępnych dla:
 • Dentsu Aegis Network Polska sp. z o.o. - tutaj
 • HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK- tutaj


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez - jako odrębnych administratorów:

moich służbowych danych kontaktowych (tj. imienia i nazwiska, stanowiska, danych firmy, którą reprezentuję/z którą współpracuję, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu) w celach marketingowych - przedstawienia oferty dotyczącej uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub zakupu "Reportu Generacja Z" bądź warsztatów dotyczących ww. raportu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez - jako odrębnych administratorów:

moich służbowych danych kontaktowych (tj. imienia i nazwiska, stanowiska, danych firmy, którą reprezentuję/z którą współpracuję, adresu poczty elektronicznej) w celach marketingowych - przesyłania poprzez pocztę elektroniczną informacji handlowych dotyczących eventów, produktów i usług B2B oferowanych przez ww. Administratorów.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od:

informacji handlowych dotyczących eventów, produktów i usług B2B znajdujących się w ofercie ww. podmiotów.


Każdy e-mail zawiera link do zrezygnowania z subskrypcji (otrzymywania informacji handlowych ) i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.


Raport

Ja & inni

"Znajomi – czasami trzeba się z nimi zobaczyć, znajomości są bardzo fajne i bez z nich życie byłoby smutne."
Klara, 15 lat

Ja & mój świat

"Bardzo aktywnie, ze znajomymi, siedzimy na różnych miejscówkach, słuchamy muzyki, a zimą u kogoś w domu."
Mikołaj, 16 lat

Ja & dorosłe życie

"Chciałabym mieć tyle pieniędzy, żeby nie musieć na przykład odkładać na kurtkę przez dwa miesiące."
Kasia, 17 lat

Rozdziały Raportu

Ja & inni

 • Ja & przyjaciele
 • Ja & rodzice
 • Ja & nauczyciele
 • Ja & zwierzęta
 • Ja & moje autorytety
 • Ja & marki
 • So what

Ja & mój świat

 • Ja & świat offline
 • Ja & moje paralelne światy
 • Ja & świat online
 • Ja & moje wartości
 • Ja & moje poglądy
 • Ja & mój wizerunek
 • Ja & czas wolny
 • So what

Ja & dorosłe życie

 • Ja & pieniądze
 • Ja & praca
 • Ja & zakupy
 • So what

W pełnej wersji raportu:

ponad

170

stron raportu oraz 90 stron suplementów badawczych

ponad

30

infografik i wykresów (wyniki badań CAWI)

 

icon

inspirujące cytaty prawdziwych Zetek

icon

persony charakterystycznych przedstawicieli pokolenia Z

 

icon

lista najistotniejszych marek dla pokolenia Z

 

icon

zapiski i wnioski z obserwacji nieuczestniczących

 

icon

inspiracje z warsztatów Innovation Games przeprowadzonych z Zetkami

 

icon

najciekawsze komentarze z wywiadów jakościowych

Wersja pełna

Zapoznaj się z pełną treścią raportu...

Zapiski badacza

Kogo widzę, co widzę i słyszę, co mnie zaskoczyło - wnioski z dziennika obserwacji nieuczestniczącej.

Dodatkowe dane

Z badania ilościowego oraz informacje, które nie znalazły się w raporcie, pozwalające na samodzielną analizę wyników dotyczących m.in. czasu wolnego, korzystaniaz internetu czy pracy generacji Z.

Pełne wersje inspirujących wywiadów

Treść rozmów przeprowadzonych przez badaczy infuture z ekspertami, w formie wywiadów rzek.

Co robią w internecie?

Co ich rodzice, przyjaciele, nauczyciele myślą, że oni robią w internecie? Zbiór wszystkich odpowiedzi zebranych metodą Crazy Six podczas warsztatów Innovation Games.

Najważniejsze wartości i przedmioty

Na podstawie badania Space Capsule przeprowadzonego podczas warsztatów Innovation Games.

Inspiracje i nastroje młodego pokolenia

Co jest dla nich ważne, co ich inspiruje, czemu poświęcają najwięcej czasu i w co wierzą - wyniki warsztatów kreatywnych z komentarzem badacza.

Suplementy

Z pełną wersją raportu otrzymasz 3 suplementy badawcze:


Suplement 1

 • Co robą w internecie? Co ich rodzice, przyjaciele, nauczyciele myślą, że oni robią w internecie? Zbiór wszystkich odpowiedzi zebranych metodą Crazy Six podczas warsztatów Innovation Games.
 • Lista najważniejszych wartości i przedmiotów dla Generacji Z, na podstawie badania Space Capsule przeprowadzonego podczas warsztatów Innovation Games.
 • Zdjęcia tablic inspiracji i nastrojów (co jest dla nich ważne, co ich inspiruje, czemu poświęcają najwięcej czasu i w co wierzą), które Zetki przygotowały podczas warsztatów kreatywnych z komentarzem badacza.

Suplement 2

 • Zapiski badacza (kogo widzę, co widzę i słyszę, co mnie zaskoczyło) z dziennika obserwacji nieuczestniczącej.
 • Dodatkowe dane z badania ilościowego, które nie znalazły się w raporcie, pozwalające na samodzielną analizę wyników dotyczących m.in. czasu wolnego, korzystania z internetu czy pracy Generacji Z.
 • Pełne wersje inspirujących wywiadów przeprowadzonych przez badaczy infuture z ekspertami w formie wywiadów rzek.

Suplement 3

 • Komentarze ekspertów Dentsu Aegis Network i Onet.
 • Obserwacje dotyczące generacji Z na podstawie kontaktów z młodymi ludźmi, doświadczeń zawodowych oraz badań.


Warsztaty

Jak zrozumieć dziś pokolenie jutra

Część 1

Pokolenie Z - konsekwencje biznesowe:

Prowadzi: Infuture Hatalska Foresight Institute


Warsztaty rozpoczniemy od krótkiej prezentacji inspiracyjnej o pokoleniu Z. Zaprezentujemy najistotniejsze wnioski z badań w kontekście firmy, w której prowadzone będą warsztaty.
Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi cechami, potrzebami, wartościami i obalonymi podczas badania stereotypami o pokoleniu Z.
Następnie przejdziemy do części poświęconej przepracowaniu konsekwencji, jakie dla przedsiębiorstwa niesie Generacja Z.

Icon

Wypracujemy konkretne pomysły i koncepcje biznesowe,

Icon

skwantyfikujemy wypracowane pomysły,

Icon

wybierzemy te, które są możliwe i najbardziej uzasadnione biznesowo.

Część 2

Jak mówić do Generacji Z, żeby nas słyszała:

Prowadzi: Dentsu


A kiedy już‚ wejdziemy w buty Generacji Z, wspólnie zastanowimy się jak konkretne zachowania, potrzeby i to co, charakteryzuje pokolenie przełożyć na produkty i usługi marki w warstwie komunikacyjnej.

Za pomocą:

Icon

inspirujących case studies,

Icon

pracy w grupach z moderatorem na dedykowanym projekcie,

Icon

zadaniu mediowym,

wypracujemy wstępne kierunki komunikacji dla wybranych produktów/usług marki, uwzględniające aktualne trendy digitalowe w dobie cyfrowej transformacji, kluczowe narzędzia oraz wnioski płynące z raportu i pierwszej części warsztatów.

Ile kosztuje raport

Pełen raport to gotowe źródło wiedzy o pokoleniu Z do przygotowania strategii marki i sprzedaży. W dodatkowych suplementach znajdziesz szereg pomocnych wykresów, opisów i komentarzy. Ceny warsztatu uzgadniamy indywidualnie.

Cena dla pierwszych klientów

10 000 zł

 • 180 stron raportu
 • 90 stron w 3 suplementach
 • 4 pliki pdf
Zamów raport
Cena regularna

14 800 zł

 • 180 stron raportu
 • 90 stron w 3 suplementach
 • 4 pliki pdf
Zamów raport

ZAMÓW PEŁEN RAPORT
Skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić warunki zakupu raportu i warsztatów.

To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
Zweryfikuj podany adres email.
Prosimy podać tylko cyfry.
To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
To pole jest obowiązkowe.
Prosimy o wyrażanie zgody na przetwarzanie Państwa służbowych danych kontaktowych w celach marketingowych tj.:

 • przedstawienia oferty dotyczącej uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub zakupu "Reportu Generacja Z" bądź warsztatów dotyczących ww. raportu;
 • przesyłania poprzez pocztę elektroniczną informacji handlowych dotyczących eventów, produktów i usług B2B oferowanych przez wskazane poniżej podmioty.

Stosownie do wyrażonych przez Państwa zgód, odrębnymi administratorem danych będą:
 • spółka Dentsu Aegis Network Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerskiej 12, 00-732 Warszawa,
 • Pani Natalia Hatalska-Woźniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK, z siedzibą pod adresem ul. Gostyńska 107, 80-178 Gdańsk, zwana dalej “HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK".

Gwiazdką oznaczono kategorie danych (pola), które są obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych może skutkować niemożnością skontaktowania się z Państwem w celu przedstawienia oferty dotyczącej "Reportu Generacja Z" lub dostarczenia zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o przysługujących Państwu prawach i warunkach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w Politykach prywatności dostępnych dla:
 • Dentsu Aegis Network Polska sp. z o.o. - tutaj
 • HATALSKA.COM NATALIA HATALSKA-WOŹNIAK- tutaj


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez - jako odrębnych administratorów:

moich służbowych danych kontaktowych (tj. imienia i nazwiska, stanowiska, danych firmy, którą reprezentuję/z którą współpracuję, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu) w celach marketingowych - przedstawienia oferty dotyczącej uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej lub zakupu "Reportu Generacja Z" bądź warsztatów dotyczących ww. raportu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez - jako odrębnych administratorów:

moich służbowych danych kontaktowych (tj. imienia i nazwiska, stanowiska, danych firmy, którą reprezentuję/z którą współpracuję, adresu poczty elektronicznej) w celach marketingowych - przesyłania poprzez pocztę elektroniczną informacji handlowych dotyczących eventów, produktów i usług B2B oferowanych przez ww. Administratorów.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od:

informacji handlowych dotyczących eventów, produktów i usług B2B znajdujących się w ofercie ww. podmiotów.


Każdy e-mail zawiera link do zrezygnowania z subskrypcji (otrzymywania informacji handlowych ) i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.